วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #724 ::  การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (World Federation for Medical Education – WFME 2015) ตรวจประเมินโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ผศ.นพ.พิศิษฐ์ วัฒนเรืองโกวิท พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ ผศ.นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 23 เมษายน 61
ประกาศ่ :: 23 เมษายน 61 [15:39:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::