วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #723 ::  ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่21 วิทยากรโดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม CMP 135 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 18 เมษายน 61
ประกาศ่ :: 18 เมษายน 61 [14:58:15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::