วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #722 ::  การซักซ้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การซักซ้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา WFME ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 10 เมษายน 61
ประกาศ่ :: 11 เมษายน 61 [10:14:55]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::