วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #721 ::  ภาพกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 5 เมษายน 61
ประกาศ่ :: 5 เมษายน 61 [15:40:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::