วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #718 ::  ภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปัที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปัที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 30 มีนาคม 61
ประกาศ่ :: 2 เมษายน 61 [11:19:04]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::