วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #717 ::  ภาพพิธีบันทึกข้อตกลง ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับเขตสุขภาพที่10
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพพิธีบันทึกข้อตกลง ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับเขตสุขภาพที่10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 มีนาคม 61
ประกาศ่ :: 21 มีนาคม 61 [11:20:22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::