วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #715 ::  การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ AUN-HPN
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ AUN-HPN ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 9 กุมภาพันธ์ 61
ประกาศ่ :: 9 กุมภาพันธ์ 61 [15:08:55]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::