วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #712 ::  การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การสัมมนาผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 12 มกราคม 61
ประกาศ่ :: 15 มกราคม 61 [14:23:22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::