วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #711 ::  การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา 1.นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 2.นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3.นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา 4.พญ.รุจิรา มังคละศิริ "ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Humanize health care" 5.ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 5 มกราคม 61
ประกาศ่ :: 8 มกราคม 61 [16:33:59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::