วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #707 ::  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.- 14.30 น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 12 ธันวาคม 60
ประกาศ่ :: 12 ธันวาคม 60 [14:22:29]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::