วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #706 ::  ประชุมวิชาการ งานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมวิชาการ งานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” หลักการวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community Based Research) โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการด้านชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ วิธีการและแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 30 พฤศจิกายน 60 [13:49:22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::