วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #705 ::  ประชุมวิชาการ “วิถีวิจัย : การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมวิชาการ “วิถีวิจัย : การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน” วิธีการ /แนวทางการดำเนินงานวิจัยชุมชน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 29 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 29 พฤศจิกายน 60 [14:09:25]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::