วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #704 ::  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถาบันแพทย์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถาบันแพทย์ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 23 พฤศจิกายน 60 [10:19:45]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::