วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #703 ::  ภาพกิจกรรม Next Step Workshop "เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรม Next Step Workshop "เคาะโครงหลักสูตร สู่ร่างกิจกรรมรายวิชา" ระหว่างวันที่ 14 16 พศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียน smart classroom วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 16 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 16 พฤศจิกายน 60 [11:30:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::