วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #702 ::  อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกแผนงานและโครงการของบประมาณ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     อบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกแผนงานและโครงการของบประมาณ ระยะที่ 1 งานคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม 412 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 13 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 13 พฤศจิกายน 60 [15:23:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::