วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #701 ::  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศึกษาดูงานคณะวิทยศาสตร์ ม.อุบลฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาดูงานคณะวิทยศาสตร์ ม.อุบลฯ เรื่อง ระบบประเมินบุคลากร สายวิชาการ ณ ห้องประชุม SC 112 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยศาสตร์ ม.อุบลฯ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 13 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 13 พฤศจิกายน 60 [15:07:41]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::