วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #700 ::  เสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางและบทบาทการบริหารจัดการโรงพยาบาลในสถาบันแพทยศาสตร์"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     เสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางและบทบาทการบริหารจัดการโรงพยาบาลในสถาบันแพทยศาสตร์" ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์กวี ไชยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 3 พฤศจิกายน 60
ประกาศ่ :: 3 พฤศจิกายน 60 [13:44:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::