วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #699 ::  การประชุมวิชาการ การเป็นผู้นำ Health Promotion University
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมวิชาการ การเป็นผู้นำ Health Promotion University ในเขตอีสานใต้ ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 16 ตุลาคม 60
ประกาศ่ :: 17 ตุลาคม 60 [14:43:08]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::