วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #697 ::  ภาพกิจกรรม "มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     มองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยสายตาที่ตระหนักกับความท้าทาย วิทยากรโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และนพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 13 ตุลาคม 60
ประกาศ่ :: 16 ตุลาคม 60 [16:09:35]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::