วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #694 ::  ภาพกิจกรรม วิ่งการกุศล Run to Give
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การวิ่งการกุศลจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในวันมหิดล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 24 กันยายน 60
ประกาศ่ :: 25 กันยายน 60 [11:08:27]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::