วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #692 ::  ภาพการรับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคาร ธกส.
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพการรับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคาร ธกส. ผู้สนับสนุนหลัก การวิ่งการกุศล Run to Give เนื่องในวันมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 19 กันยายน 60
ประกาศ่ :: 19 กันยายน 60 [15:39:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::