วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #691 ::  การประชุมวิชาการ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล&รีสอร์ท อุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 8 กันยายน 60
ประกาศ่ :: 11 กันยายน 60 [11:12:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::