วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #690 ::  ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 1 กันยายน 60
ประกาศ่ :: 4 กันยายน 60 [10:03:58]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::