วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #689 ::  ภาพกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 26 สิงหาคม 60
ประกาศ่ :: 28 สิงหาคม 60 [15:03:19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::