วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #683 ::  การบรรยายพิเศษ บทบาทชาวพุทธในวิกฤติสังคมไทยปัจจุบัน
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การบรรยายพิเศษ บทบาทชาวพุทธในวิกฤติสังคมไทยปัจจุบัน วิทยากรโดย นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ "ปัญญาชนสยาม" นักเขียนนามปากกา ส.ศิวรักษ์ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 กรกฎาคม 60
ประกาศ่ :: 24 กรกฎาคม 60 [11:09:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::