วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #680 ::  ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning สำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ นพ. จรัส สุวรรณเวลา ศ.นพ. วิจารณ์ พาณิช ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 27 มิถุนายน 60
ประกาศ่ :: 14 กรกฎาคม 60 [15:27:35]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::