วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #679 ::  การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “Update in Thalassemia”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖ “Update in Thalassemia” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 23 มิถุนายน 60
ประกาศ่ :: 23 มิถุนายน 60 [16:10:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::