วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #677 ::  QA-ประชุมซ้อมตรจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน เวลา 9.30 -15.00 น.  ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และเป็นการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ

กิจกรรมวันที่ :: 20 มิถุนายน 60
ประกาศ่ :: 21 มิถุนายน 60 [10:53:14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::