วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #676 ::  ประชุมความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วิทยากร โดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย (AUN-HPN) ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 13 มิถุนายน 60
ประกาศ่ :: 13 มิถุนายน 60 [16:10:22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::