วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #674 ::  QA-ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.100 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารที่รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปรึกษาหารือการดำเนินงานของหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์

กิจกรรมวันที่ :: 29 พฤษภาคม 60
ประกาศ่ :: 29 พฤษภาคม 60 [17:26:27]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::