วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #673 ::  ภาพกิจกรรมอบรมการเป็นที่ปรึกษาสำหรับอาจารย์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมการเป็นที่ปรึกษาสำหรับอาจารย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd)
กิจกรรมวันที่ :: 24 พฤษภาคม 60
ประกาศ่ :: 26 พฤษภาคม 60 [12:50:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::