วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #670 ::  ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ ประจำปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (2)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ ประจำปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 “Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย” ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กิจกรรมวันที่ :: 3 พฤษภาคม 60
ประกาศ่ :: 4 พฤษภาคม 60 [11:28:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::