วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #663 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่3/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่3/2560  ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-11.50 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าววัตถุประสงค์ เพื่อกำกับติดตามแผนพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันที่ :: 17 มีนาคม 60
ประกาศ่ :: 17 มีนาคม 60 [17:43:43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::