วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #662 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่2/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่2/2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-11.20 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ  โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ของวิทยาลัย
กิจกรรมวันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 60
ประกาศ่ :: 17 กุมภาพันธ์ 60 [17:21:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::