วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #661 ::  ภาพการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม CMP 101 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ รื่อง ทรัพยากรมนุษย์ที่ระบบสุขภาพต้องการ ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบรรยายเรื่อง Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ระบบสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ
กิจกรรมวันที่ :: 27 มกราคม 60
ประกาศ่ :: 30 มกราคม 60 [10:06:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::