วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #660 ::  ภาพพิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จากสมุนไพรไทย “หญ้าดอกขาว”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จากสมุนไพรไทย “หญ้าดอกขาว” ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 25 มกราคม 60
ประกาศ่ :: 30 มกราคม 60 [10:03:23]