วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #658 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่1/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่1/2560 

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมวันที่ :: 24 มกราคม 60
ประกาศ่ :: 26 มกราคม 60 [15:34:54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::