วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #657 ::  ภาพกิจกรรม "ตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพกิจกรรม "ตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่" ปี2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://goo.gl/e4Zrmp
กิจกรรมวันที่ :: 26 ธันวาคม 59
ประกาศ่ :: 26 ธันวาคม 59 [14:32:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::