วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #655 ::  ภาพพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ รุ่นที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 101
กิจกรรมวันที่ :: 13 ธันวาคม 59
ประกาศ่ :: 14 ธันวาคม 59 [10:36:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::