วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #653 ::  คณบดีพบปะบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     นพ.นิรันคร์ พิทักษ์วัชระ คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พบปะบุคลากร ณ ห้อง cmp 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 2 ธันวาคม 59
ประกาศ่ :: 6 ธันวาคม 59 [09:16:07]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::