วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #652 ::  ภาพงานประชุมวิชาการ "8ปี ที่พากเพียร สู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิ"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ภาพงานประชุมวิชาการ "8ปี ที่พากเพียร สู่ความสำเร็จที่ภาคภูมิ" โดยวิทยากร รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม และ พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ ณ ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 17 พฤศจิกายน 59
ประกาศ่ :: 30 พฤศจิกายน 59 [16:03:07]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::