วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #650 ::  ภาพพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 3 พฤศจิกายน 59
ประกาศ่ :: 3 พฤศจิกายน 59 [14:56:11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::