วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #648 ::  QA- ประชุมแนวทางการตรวจประเมิน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 19 กันยาน 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม (คณบดีวิทยาลัยฯ) เป็นประธานการประชุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559

กิจกรรมวันที่ :: 19 กันยายน 59
ประกาศ่ :: 6 ตุลาคม 59 [15:08:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::