วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #647 ::  ภาพการชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทบศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทบศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 101 วิทยาลัยแพทบศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 26 กันยายน 59
ประกาศ่ :: 26 กันยายน 59 [14:32:30]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::