วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #644 ::  ภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กิจกรรม มอบรางวัลจากแพทย์สภา รางวัลอาจารย์ในดวงใจของนักศึกษา รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น รางวัลนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ และสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมวันที่ :: 25 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 25 สิงหาคม 59 [17:05:01]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::