วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #643 ::  ภาพกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ์ ครั้งที่ 7" วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ์" สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กิจกรรม สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่
กิจกรรมวันที่ :: 18 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 19 สิงหาคม 59 [11:17:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::