วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #637 ::  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559 ณ อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กิจกรรมวันที่ :: 6 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 8 สิงหาคม 59 [11:11:43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::