วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #635 ::  พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ ห้องสิริมงคล ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กิจกรรมวันที่ :: 3 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 3 สิงหาคม 59 [15:38:12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::