วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #633 ::  พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบราวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและกีฬา ประจำปี 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับมอบรางวัล ดังนี้ 1.นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน 3.น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์ เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านกีฬาบุคลากร
กิจกรรมวันที่ :: 29 กรกฎาคม 59
ประกาศ่ :: 3 สิงหาคม 59 [15:11:39]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::