วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #631 ::  บรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน โดย พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน โดย พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่ :: 14 กรกฎาคม 59
ประกาศ่ :: 15 กรกฎาคม 59 [14:52:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::